Obrońca Stargard Radca prawny StargardObrońca Stargard, Radca prawny Stargard

Kancelaria prawna to miejsce robienia zawodu poprzez prawnika i zespół ludzi tam zatrudnionych. Oprócz doradztwa w zakresie praw i obowiązków prawnych, kancelarie reprezentują klientów przed sądami i organami administracji, przy transakcjach biznesowych, negocjacjach i wszędzie w tym miejscu, gdzie niezbędna jest pomoc prawna. Wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w korporacji komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub radcowie prawni, oraz prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie stosownej ustawy, a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek musi być świadczenie obsługi prawnej.

Chociaż nie są przepisy uniemożliwiające zakładanie biurze prawnym prawnych za pośrednictwem osoby niebędące adwokatami oraz radcami prawnymi, które wiodą działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawnego, nie wydaje się być to praktyka dozwolona. Według Sądu Najwyższego, użyty przy nazwie spółki zwrot biuro prawne może wprowadzać klientów po błąd poprzez sugestię, iż świadczą przy niej pomoc prawną ludzie będące adwokatami lub radcami prawnymi.

Istniejący w Polsce rozbiór na adwokatów i radców prawnych komplikuje prowadzenie łącznych kancelarii ze względu na różnice uregulowaniach dotyczących np. reklamy. Dziś prowadzone istnieją prace mające umożliwić adwokatom i radcom prawnym zakładanie wspólnych biurze prawnym z doradcami podatkowymi. Zapewniamy obsługę prawną opartą zwłaszcza na specjalizacji prawników wchodzących w skład naszego zbioru. Wspólna praca funkcjonujących w ramach Kancelarii działów prawnych pozwala na realizację zagadnień z mnóstwo gałęzi uprawnienia z jednoczesnym zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług. Własny zespół to doświadczeni radcy prawni, adwokaci i konsultanta podatkowi. Współdziałamy z profesorami uniwersyteckimi, biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi.

Wśród naszych zatrudnionych są osoby o szerokim doświadczeniu zawodowym, eksperci wyspecjalizowani w poszczególnych dziedzinach uprawnienia, a także http://kancelariaprawna.stargard.pl ludzie młode, wzbogacające nasz zespół nowatorskimi rozwiązaniami prawnymi.

Mecenasi naszej biurze prawnym, oprócz mądrości z zakresu różnych dziedzin uprawnienia, posiadają także bogate doświadczenia, które zdobywali obsługując wiodące polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa jak również biznesmenów z obszaru małych i średnich przedsięwzięć działających przy różnych gałęziach i sektorach gospodarki. Zespół prawników polskiej kancelarii wykazuje się znajomością specyfiki działania, problematyki oraz uwarunkowań prawniczych poszczególnych odcinków gospodarki, co daje nam możliwość prawidłowej oceny kwestii biznesowej własnych Klientów i pozwala stosownie dostosować rozwiązania prawne tak, aby uzyskać zamierzone plany.

Najnowsze artykuły:

Top